Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08/2021 (điều chỉnh)(Từ ngày 22/02 đến ngày 26/02/2021) 
24/02/2021 
 

1. Thứ 2 (22/02/2021)

Sáng

- Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch từ 07h15-07h50’(Chủ tịch, các PCT)

- Thăm và làm việc với Trung tâm PVHCC tỉnh lúc 08h00’ (Chủ tịch);

- Họp Tiểu ban Nghiệp vụ lúc 08h00’ (đ/c Biên);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh);

- Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường lúc 09g30’ (đ/c Huyền).

Chiều

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Cảnh);

- Họp xử lý vướng mắc GPMB các DA du lịch (đ/c Biên);

- Họp GQ kiến nghị của Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh theo NĐ 67 (đ/c Huyền).

2. Thứ 3 (23/02/2021)

Sáng

- Họp xử lý vướng mắc GPMB các dự án (Chủ tịch, đ/c Cảnh);

- Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2021 (đ/c Biên)

- Làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNN (đ/c Huyền).

Chiều

- Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Chủ tịch);

- Dự HN Tổng kết ngành thông tin và truyền thông (đ/c Biên);

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 24/02 (đ/c Cảnh);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

3. Thứ 4 (24/02/2021)

Sáng

- Dự họp Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh (CT, đ/c Biên, đ/c Huyền);

Chiều

- Tiếp công dân định kỳ tháng 02/2021 từ 13h30’-15h00’(Chủ tịch);

- Thăm và làm việc với TT điều hành đô thị thông minh lúc 15h00’ (Chủ tịch);

- Họp BCĐ thực hiện CTr HĐ thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh (đ/c Biên);

- Họp GQ đxuất mở rộng hạng mục DA Hệ thống thủy lâm kết hợp (đ/c Huyền).

4. Thứ 5 (25/02/2021)

Sáng

- Dự HN Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 (Chủ tịch, các PCT).

Chiều

- Dự HN Tổng kết ngành Thanh tra năm 2020 (Chủ tịch);

- Dự HN Tổng kết ngành văn hóa năm 2020 (đ/c Biên);

- Họp BCĐ thực hiện CTr HĐ thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh (đ/c Cảnh).

- Dự Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đ/c Huyền).

5. Thứ 6 (26/02/2021)

Sáng

- Dự Lễ phát động Tết trồng cây từ 06h30’-08h00’ (Chủ tịch, đ/c Biên)

- Dự Tổng kết ngành nội vụ 2020 lúc 08h00’ (Chủ tịch);

- Đi thăm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 (đ/c Biên);

- Họp nghe BC hoàn trả KP ký quỹ thực hiện DA cảng biển tổng hợp Cà Ná - giai đoạn 1 (đ/c Cảnh);

- Họp BCĐ kinh tế tập thể (đ/c Huyền).

Chiều

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).


6. Thứ 7 (27/02/2021)

Sáng

Dự Lễ giao nhận quân năm 2021 lúc 06h00’:

  - Tại thành phố PR-TC (Chủ tịch);

  - Tại huyện Thuận Nam (đ/c Biên);

  - Tại huyện Thuận Bắc (đ/c Cảnh);

  -  Tại huyện Bác Ái (đ/c Huyền)./.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08/2021 (điều chỉnh)