Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2020) 
19/02/2020 
 

1. Thứ hai (17/02):
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00’-08h00’(CT, đ/c Bình, đ/c Hậu)
            Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Làm việc với BQLDA ĐT XDCCT dân dụng lúc 09h00’ (đ/c Hậu);
            Dự họp nghe BC tình hình thực hiện DA Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại (đ/c Bình);
            Đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 21/02 (đ/c Nam).

- Chiều:  Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
             Họp nghe BC thành lập Trường THCS,THPT Trần Hưng Đạo (đ/c Bình);
             Họp: (1) nghe BC GQ KN của Cty CP thực phẩm Cánh đồng Việt; (2) nghe BC DA hạ tầng Khu phố Đông Hải (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (18/02):
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00’-08h00’(CT, đ/c Bình, đ/c Hậu)
            Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng (Chủ tịch);
            Họp đối thoại với người KN (đ/c Bình);
            Họp nghe BC về phê duyệt giá trị Trung tâm đăng kiểm (đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc với Sở Tài chính và Sở NN&PTNT (Chủ tịch);
            Họp BCĐ cải các tư pháp (đ/c Bình);
            Dự Họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2020 (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (19/02):         
- Sáng: Họp: (1) Thông qua kết quả khảo sát DDCI năm 2019; (2) cho ý kiến tổ chức lại Ban thi đua khen thưởng; (3) giải quyết các vụ khiếu nại (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu)

- Chiều:  Làm việc với các Ban Quản lý dự án (Chủ tịch);
            (1) Họp tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch nCoV; (2) Làm việc với Công ty CP dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO) lúc 15h30’ (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu);
            Làm việc với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Ninh Thuận vào lúc 16h00’ (đ/c Hậu)

4. Thứ năm (20/02):
- Sáng:  Dự Hội nghị tổng kết xây dựng đảng (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu).          

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch (đ/c Bình);
            Dự HN trực tuyến địa phương về trật tự xây dựng (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (21/02):
- Sáng:  Đi công tác ngoài tỉnh (Chủ tịch, đ/c Hậu);
            
Dự HN trực tuyến Chính phủ về ”Thúc đẩy phát triển CN chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp” (đ/c Bình).   

- Chiều: Làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hà Nội (Chủ tịch, đ/c Hậu)
            
Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Bình)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08/2020 (điều chỉnh)