Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 07/2021 (điều chỉnh)(Từ ngày 15/02 đến ngày 19/02/2021) 
18/02/2021 
 

1. Thứ 2 (15/02/2021) (Mùng 04 AL)

Sáng

- Họp nghe báo cáo tình hình Tết (Chủ tịch, các PCT)

Chiều

Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

2. Thứ 3 (16/02/2021)

Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

3. Thứ 4 (17/02/2021) (Mùng 06 AL)

Cả ngày

- Đi thăm, chúc Tết đầu năm (Chủ tịch, các PCT).

4. Thứ 5 (18/02/2021)

Sáng

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h15’-07h50’ (Chủ tịch, các PCT)

- Dự HN Ban Thường vụ nghe BC tình hình Tết (Chủ tịch, đ/c Biên. đ/c Cảnh);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

Chiều

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng (Chủ tịch, đ/c Biên)

- Họp nghe BC GQ các vướng mắc DA Cảng biển tổng hợp Cà Ná (đ/c Cảnh);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

5. Thứ 6 (19/02/2021)

Sáng

- Thăm, kiểm tra triển khai NV đầu năm tại Cảng tổng hợp Cà Ná (Chủ tịch);

- Dự HN giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đ/c Biên)

- Làm việc tại cơ quan (các PCT).

Chiều

- Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự (Chủ tịch);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên, đ/c Huyền);

- Làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (đ/c Cảnh).

6. Chủ nhật (21/02/2021)

Sáng

- Thăm và kiểm tra triển khai nhiệm vụ đầu năm tại DA Hồ Tân Mỹ (Chủ tịch).


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 07/2021 (điều chỉnh)