Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06/2020 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/2020) 
04/02/2020 
 

1. Thứ hai (03/02):
- Sáng:  Chủ tịch, đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 03/02;
            Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Corona (đ/c Bình); 
            Đi kiểm tra công tác ứng phó hạn (đ/c Nam).

- Chiều: Làm việc với Sở Y tế (đ/c Bình);
            
Đi kiểm tra công tác ứng phó hạn (đ/c Nam).

2. Thứ ba (04/02):
- Sáng:  Họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh Corona từ 07h-08h00 (CT, các PCT);
            Thăm động viên các cơ sở sản xuất đầu năm (Chủ tịch);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình, đ/c Nam);
            Họp GQKN của công dân và sửa đổi CS bồi thường theo QĐ 64 (đ/c Hậu).

- Chiều: (1) Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (2) Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh lúc 15h00 (Chủ tịch);
            Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam);
            Làm việc về dự án điện mặt trời kết hợp hạ tầng truyền tải (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (05/02):         
- Sáng:  Dự Tổng kết ngành Nội vụ (Chủ tịch);
            Họp xử lý vướng mắc GPMB các dự án du lịch (đ/c Bình);
            (1) Họp Ban phát triển SP OCop và đặc thù; (2) Họp BCĐ phát triển kinh tế tập thể (đ/c Nam);
            
Họp giải quyết vướng mắc các dự án BT (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Họp giải quyết khiếu nại của công dân (đ/c Bình);
            Họp giao ban công tác GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam (đ/c Nam);
            Làm việc với BQLDA ĐT XDCCT dân dụng và công nghiệp (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (06/02):
- Sáng:  Dự HN Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ (CT, đ/c Bình);
            Họp nghe báo cáo ứng phó hạn và SX vụ Đông Xuân (đ/c Nam);
            Họp BCĐ xây dựng giá đất (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp tình hình KT-XH tháng 01/2020 (Chủ tịch, các PCT);
            
Làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen vào lúc 16h00’ (đ/c Nam).

5. Thứ sáu (07/02):
Dự HN BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Nam);
Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06/2020 (điều chỉnh lần 2)