Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06/2019 (Từ ngày 04/02 đến ngày 08/02/2019) 
01/02/2019 
 

1. Thứ hai (04/02/2019): (Nhằm ngày 30 tháng chạp)
Đi thăm, chúc tết các đơn vị trực giao thừa lúc 18 giờ 30 (Chủ tịch);

Dự CT biểu diễn nghệ thuật đón Giao thừa và Bắn pháo hoa lúc 19 giờ (CT và PCT).

2. Thứ ba (05/02/2019): (Nhằm ngày mùng 01 tết)
Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (Chủ tịch, các PCT).

3. Thứ tư (06/02/2019): (Nhằm ngày mùng 02 tết)
Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (Chủ tịch, các PCT).

4. Thứ năm (07/02/2019): (Nhằm ngày mùng 03 tết)
Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 (Chủ tịch, các PCT).

5. Thứ sáu (08/02/2019:  (Nhằm ngày mùng 04 tết)
Nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán 2019 lúc 08 giờ (CT, các PCT).

**** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06/2019