Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 05/2021 (điều chỉnh) (Từ ngày 01/02 đến ngày 05/02/2021) 
01/02/2021 
 

1. Thứ 2 (01/02/2021)

Sáng

- Dự ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến hết ngày 02/02(Chủ tịch, đ/c Biên);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh, đ/c Huyền).

Chiều

- Làm việc với Công ty BĐS Hoàng Quân (đ/c Cảnh).

- Đi thăm, chúc Tết một số cơ sở nông nghiệp CNC và thủy sản (đ/c Huyền).

2. Thứ 3 (02/02/2021)

Sáng

- Họp đối thoại các hộ dân KN dự án K2 (đ/c Cảnh);

- Họp nghe BC QĐ về QL hoạt động cải tạo đất NN có thu hồi KS (đ/c Huyền).

Chiều

- Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (Chủ tịch, các PCT)

3. Thứ 4 (03/02/2021)

Sáng

- Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 01/2021 (Chủ tịch, các PCT)

Chiều

- Đi thăm, chúc Tết các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (Chủ tịch, đ/c Biên);

- Họp nghe thông qua: (1) quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch; (2) Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh (đ/c Cảnh);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

4. Thứ 5 (04/02/2021)

Sáng

- Họp báo tình hình KT-XH quý IV/2020 (Chủ tịch);

- Khai mạc Hội báo Xuân 2021 từ 07h00’-08h00’ (đ/c Biên)

- Họp mặt các vị đại biểu đại diện nhân sỹ, trí thức; chức sắc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc trong tỉnh lúc 08h00’(đ/c Biên).

- Họp nghe báo cáo công tác quản lý ĐMT dưới 01 MW (đ/c Cảnh);

- Làm việc đề xuất đầu tư của Công ty hải sản Minh Phú (đ/c Huyền)

Chiều

- Họp tình hình KTXH tháng 01/2021 (Chủ tịch, các PCT).

5. Thứ 6 (05/02/2021)

Sáng

- Đi thăm, chúc Tết các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (Chủ tịch, đ/c Biên);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh, đ/c Huyền).

Chiều

- Dự HN quán triệt và triển khai các VB của tỉnh về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Chủ tịch, các PCT)

Tối

- Đi ktra Vườn hoa Xuân và trang trí xuân 2021 lúc 18h00’ (Chủ tịch, đ/c Biên)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 05/2021 (điều chỉnh)