Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 05/2020 (Từ ngày 27/01 đến ngày 31/01/2020) 
17/01/2020 
 

1. Thứ hai (27/01): (Mùng 3 Tết)
Nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020.      

2. Thứ ba (28/01): (Mùng 4 Tết)
- Sáng:  Họp nghe báo cáo hoạt động và tình hình tổ chức Tết (CT, các PCT);

- Chiều: Nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020.                  

3. Thứ tư (29/01): (Mùng 5 Tết) 
Nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020.      

4. Thứ năm (30/01): (Mùng 6 Tết)
- Sáng:  Dự họp Ban Thường vụ tỉnh ủy lúc 09h00’ (CT, đ/c Bình);
            
Thăm, động viên các cơ sở sản xuất đầu năm (đ/c Nam, đ/c Hậu);

- Chiều: Thăm, động viên các cơ sở sản xuất đầu năm (CT, các PCT).

5. Thứ sáu (31/01): (Mùng 7 tết)
- Sáng:  Thăm, động viên các cơ sở sản xuất đầu năm (CT, các PCT);

- Chiều: Thăm, động viên các cơ sở sản xuất đầu năm (CT, các PCT)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 05/2020