Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04/2021 (điều chỉnh) (Từ ngày 25/01 đến ngày 29/01/2021) 
22/01/2021 
 

 

1. Thứ 2 (25/01/2021)

Sáng

- Dự ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến hết ngày 29/01(Chủ tịch, đ/c Biên);

- Họp nghe BC KQ thanh tra, kiểm tra các DA ĐMT (đ/c Cảnh).

- Thăm và chúc tết nguyên đán Tân Sửu (đ/c Huyền).

Chiều

- Họp nghe PAĐT lựa chọn xe buýt và GP chấn chỉnh xe dù bến cóc (đ/c Cảnh);

- Thăm và chúc tết nguyên đán Tân Sửu (đ/c Huyền).

2. Thứ 3 (26/01/2021)

Sáng

- Họp nghe Chương trình khuyết công (đ/c Cảnh);

- Dự HN Tổng kết ngành tài nguyên và môi trường (đ/c Huyền).

Chiều

- Dự HN Tổng kết ngành Xây dựng (đ/c Cảnh);

- Họp giải quyết kiến nghị của Công ty Nhật Thành Food  (đ/c Huyền).

3. Thứ 4 (27/01/2021)

Sáng

- Dự HN Tổng kết ngành thống kê (đ/c Cảnh);

- Thăm và chúc tết nguyên đán Tân Sửu (đ/c Huyền).

Chiều

- Dự HN Tổng kết ngành ngân hàng Nhà nước (đ/c Cảnh);

- Dự HN Tổng kết ngành nông nghiệp (đ/c Huyền).

4. Thứ 5 (28/01/2021)

Sáng

- Dự HN Tổng kết ngành Công thương (đ/c Cảnh);

- Họp giải quyết vướng mắc GPMB Dự án HTTL Tân Mỹ (đ/c Huyền).

Chiều

- Họp nghe BC về sử dụng vật liệu san lấp cho cảng Cà Ná (đ/c Cảnh);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

5. Thứ 6 (29/01/2021)

Sáng

- Dự HN Tổng kết an toàn giao thông (đ/c Cảnh);

- Đi thăm và làm việc với Doanh nghiệp nông nghiệp CNC (đ/c Huyền).

Chiều

- Dự Hội đồng quản lý bảo lãnh tín dụng (đ/c Cảnh).

- Họp nghe BC thủ tục chuyển mục đính sử dụng rừng, đất rừng (đ/c Huyền).


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04/2021 (điều chỉnh)