Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04/2019 (Từ ngày 21/01 đến ngày 26/01/2019) 
18/01/2019 
 

1. Thứ hai (21/01/2019):
- Sáng: Tiếp xúc cử tri tại phường Kinh Dinh (Chủ tịch).
            (1) Dự triển lãm mừng Đảng, mừng xuân 2019, từ 7g30-8g30; (2)Dự HN T/kết HĐ BĐD HĐQT NH CSXH tỉnh 2018, từ 8g30 (đ/c Bình).
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
            Dự HN triển khai ngành Tòa án 2 cấp (đ/c Hậu).

- Chiều:   Họp Thường trực tỉnh ủy (Chủ tịch).
                Dự HN tr/khai nhiệm vụ ngành TT và truyền thông năm 2019 (đ/c Bình).
                Thăm, chúc tết nguyên đán 2019 (đ/c Nam).
                Họp GQKN và xử lý vướng mắc GPMB các dự án (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (22/01/2019):
- Sáng: Dự HN T/kết công tác Biên phòng năm 2018 (Chủ tịch).
            Dự HN triển khai nhiệm vụ ngành LĐTBXH năm 2019 (đ/c Bình).
            Dự HN T/kết công tác ATGT 2018 (đ/c Nam).
            Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh đến sáng ngày 23/01.

- Chiều:  Họp HĐ thi đua khen thưởng (Chủ tịch, đ/c Bình).
              Dự HN Tổng kết ngành GTVT (đ/c Nam).

3. Thứ tư (23/01/2019):   
- Sáng:  Dự HN triển khai Kế hoạch ngành TN và MT 2019 (Chủ tịch).
             (1) Thăm, tặng quà gia đình có quân nhân đang công tác tại Trường Sa, từ 8g-9g;(2) Làm việc với TW đoàn về DA làng TNLN Phước Đại, từ 9g (đ/c Bình).
            Làm việc với TW đoàn về DA làng TNLN Phước Đại (đ/c Bình).
            Dự HN tr/tuyến giữa BQP và BCA về th/hiện NĐ 77/2010/NĐ-CP (đ/c Nam).

- Chiều: Họp BCĐ ATVSTP, BCĐ chống buôn, gian lận TM và H/Giả (CT, các PCT).

4. Thứ năm (24/01/2019):
- Sáng: Dự HN tỉnh ủy T/kết c/tác nội chính, PCTN 2018 (Chủ tịch).
             Thăm, chúc tết nguyên đán 2019 tại Cty CP Dệt may Quảng Phú và Cty TNHH May Tiến Thuận (đ/c Bình).
             Nghe báo cáo tiến độ GPMB dự án hồ chứa nước Sông Than, Tân Mỹ (đ/c Nam).
             Dự HN triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng năm 2019 (đ/c Hậu). 

- Chiều:  Gặp mặt Doanh nghiệp đầu năm 2019 (Chủ tịch, đ/c Nam, đ/c Hậu).
               Dự họp BCĐ 94 (đ/c Bình).    

5. Thứ sáu (25/01/2019):              
- Sáng:     Dự HN tỉnh ủy quán triệt các NQ, QĐ, CT của TW (CT, các PCT).

- Chiều:    Dự HN triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019 (Chủ tịch).
                 Dự HN T/kết công tác PCTP; PCMT và PCMBN năm 2018 (đ/c Bình).
                 Đ/c Nam làm việc tại cơ quan.
                 Dự họp với TT HĐND tỉnh giao ban quý I/2019 (đ/c Hậu).

6. Thứ 7 (26/01/2019):
            - Tối:     Dự ch/trình Ngày hội chào xuân mới vùng đồng bào Raglay (đ/c Bình).

***** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04/2019