Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03/2021 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021) 
20/01/2021 
 

 

1. Thứ 2 (18/01/2021)

Sáng

- Hội ý Chủ tịch, các PCT lúc 07h30’ (Chủ tịch, các PCT);

- Họp nghe: (1) Phương án đầu tư xây dựng mới trường thpt Nguyễn Trãi; (2) Quy hoạch và phương án đầu tư Khu tưởng niệm Bác Hồ tại khu vực núi Đá Chồng lúc 09h00’(Chủ tịch, các PCT).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Cảnh);

- Dự Tổng kết ngành y tế  (đ/c Biên);

- Họp giải quyết KN (đ/c Huyền).

2. Thứ 3 (19/01/2021)

Sáng

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 20/01 (Chủ tịch);

- Dự HN trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; đội viên trí thức trẻ 30a, Đề án 500 (đ/c Biên);

- Tiếp làm việc với (1) đại sứ quán Đan Mạch  và (2) Marubeni về tiềm hiểu cơ hội đầu tư năng lượng tái tạo (đ/c Cảnh);

- Họp nghe báo cáo tiến độ lập QHSD đất cấp huyện (đ/c Huyền).

Chiều

- Dự HN tổng kết công tác Báo chí (đ/c Biên);

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (đ/c Cảnh);

- Làm việc với Liên minh HTX (đ/c Huyền).

3. Thứ 4 (20/01/2021)

Sáng

- Dự HN Tổng kết công tác PCTN (các PCT).

Chiều

- Dự HN tổng kết ngành lao động, thương binh và xã hội (đ/c Biên);

- Làm việc với UBKT của QH và BGTVT về DA đường bộ cao tốc  (đ/c Cảnh);

- Làm việc với Hội nông dân tỉnh (đ/c Huyền).

4. Thứ 5 (21/01/2021)

Cả ngày

- Dự HN trực tuyến công tác triển khai bầu cử QH khóa XV (Chủ tịch, các PCT)

5. Thứ 6 (22/01/2021)

Sáng

- Họp nghe BC công tác tổ chức phục vụ Tết (Chủ tịch, đ/c Biên);

- Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Cảnh, đ/c Huyền).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch).

- Họp đối thoại với công dân (đ/c Biên).

6. Thứ 7 (23/01/2021)

Sáng

- Dự Lễ khai mạc Kỳ thi nâng ngạch CV và tương đương năm 2019 (Chủ tịch)

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03/2021 (điều chỉnh lần 2)