Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 02/2021 (Từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021) 
08/01/2021 
 

1. Thứ 2 (11/01/2021)

Sáng

- Hội ý Chủ tịch, các PCT từ 07h00’08h00’ (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền);

- Trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh truyền hình lúc 08h00’ (Chủ tịch);

- Dự và ký BB bàn giao tiếp nhận các cơ sở y tế  từ BGTVT tại HN (đ/c Biên);

- Đi kiểm tra tiến độ và GQ vướng mắc DA Khu DC Mỹ Bình 1 (đ/c Cảnh),

- Họp xử lý kết quả thanh tra đất đai (Huyền).

Chiều

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Cảnh);

- Dự họp Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng lúc 16h00’(CT, đ/c Cảnh)

- Họp xử lý các vấn đề liên quan dự án muối quán thẻ (đ/c Huyền);

- Họp bàn giao nhiệm vụ của PCT lúc 17h00’ (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền).

2. Thứ 3 (12/01/2021)

Sáng

- Dự HN tổng kết ngành Thuế  (Chủ tịch);

- Dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 5 (khóa X) (đ/c Huyền);

- Dự HN tổng kết công tác UBQG UNESCO Việt Nam tại Hà Nội (đ/c Biên)

- Dự Hội đồng giám sát Xổ Số  (đ/c Cảnh).

Chiều

- Dự Lễ ký kết TTHT phát triển DL sinh thái VQG Núi Chúa lúc 15h30’(CT);

- Họp GQ vướng mắc GPMBDA doanh trại BCH BĐBP tỉnh (đ/c Cảnh).

- Làm việc với các DN khoáng sản (đ/c Huyền).

3. Thứ 4 (13/01/2021)

Cả ngày

- Dự HN học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh (Chủ tịch, các PCT)

4. Thứ 5 (14/01/2021)

Sáng

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 14/01(Chủ tịch);

- Dự HNTK ĐA đào tạo nghề cho LĐ NT và CTMTQG giảm nghèo (đ/c Biên);

- Làm việc với ĐS quán Đan Mạch lúc 07h00’; Dự HN tổng kết ngành Điện lực lúc 09h00’ (đ/c Cảnh).

- Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT (đ/c Huyền).

Chiều

- Dự HN tổng kết công tác Dân vận (đ/c Biên);

- Dự HN triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng (đ/c Cảnh);

- Họp nghe báo cáo triển khai XHH nạo vét các cảng cá (đ/c Huyền).

5. Thứ 6 (15/01/2021)

Sáng

- Dự Gặp mặt Doanh nghiệp đầu năm 2021(Chủ tịch, các PCT).

Chiều

- Dự HN tổng kết công tác bảo vệ an toàn sân bay (Chủ tịch);

- Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh quý IV/2020 (đ/c Biên);

- Dự HN tổng kết ngành giao thông vận tải (đ/c Cảnh);

- Làm việc với Ban QLDA ngành Nông nghiệp và PTNT (đ/c Huyền).

6. Thứ 7 (16/01/2021)

Sáng

Họp chuyên đề về đô thị (Chủ tịch, đ/c Cảnh)./.


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 02/2021