Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 02/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2020) 
09/01/2020 
 

1. Thứ hai (06/01):
- Sáng:  Dự Khởi công dự án tích năng Bác Ái (Chủ tịch);
            Dự HN Tổng kết ngành LĐTBXH (đ/c Bình);
            Dự HN tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường (đ/c Hậu);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 10/01 (đ/c Nam).

- Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh dự kiến 16h00’
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);
            Dự HN Tổng kết Xổ số kiến thiết Ninh Thuận (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (07/01):
- Sáng:  Dự HN triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2020 (CT, các PCT);
            
Dự Tổng kết công tác mặt trận năm 2019 (đ/c Bình).

- Chiều: Dự Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm (CT, đ/c Hậu)
            
Dự Tổng kết BCĐ công tác tôn giáo tỉnh (đ/c Bình).

3. Thứ tư (08/01):         
- Sáng:  Dự HN Tổng kết công tác ngành Công an (Chủ tịch);
            Họp Tổng kết BCĐ an toàn thực phẩm (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

- Chiều: Dự HN Tổng kết ngành thuế (Chủ tịch);
            Dự HN Tổng kết ngành thông tin truyền thông (đ/c Bình);
            Dự HN TK công tác Nội chính, PCTN và cải cách tư pháp (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (09/01):
- Sáng:  Dự HN Tổng kết công tác dân vận chính quyền tại Hà Nội (Chủ tịch);
            Dự HN trực tuyến toàn quốc TK công tác dân vận chính quyền (đ/c Bình);
            Họp nghe BC PA xác định giá đất Khu K2 và giải quyết KN (đ/c Hậu).

- Chiều: (1) Chào xã giao Đại sứ Ấn Độ và Dự Tọa đàm “Gặp gỡ Ấn Độ”; (2) Dự HN Tổng kết ngành kết hoạch và đầu tư tại Hà Nội (CT);
            Họp BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh quý 4 và TK hoạt động năm 2019(đ/c Bình);
            Dự HN trực tuyến Tổng kết ngành kế hoạch và đầu tư (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (10/01):
- Sáng:  Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 10/01;
            Dự HN Tổng kết công tác Tuyên giáo tỉnh (đ/c Bình);
            Dự HN trực tuyến ngành tài chính (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi thăm Tết (đ/c Bình);
            
Dự HN Tổng kết ngành Công Thương (đ/c Hậu).

6. Thứ bảy (11/01):
- Sáng: Dự HN trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm (đ/c Hậu).

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 02/2020 (điều chỉnh)