Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01/2021 (Từ ngày 04/01 đến ngày 08/01/2021) 
31/12/2020 
 

1. Thứ 2 (04/01/2021)

Sáng

- Trao Quyết định cán bộ từ 07h15’-07h30’(Chủ tịch);

- Dự HN triển khai nhiệm vụ đầu năm 2021 (Chủ tịch, các PCT).

Chiều

- Kiểm điểm BCSĐ UBND tỉnh (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh)

- Dự HN Tổng kết công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp (đ/c Huyền).

2. Thứ 3 (05/01/2021)

Sáng

- Dự HN tổng kết công tác năm của Ban Kinh tế TW tại Hà Nội (Chủ tịch);

- Làm việc với Đoàn công tác Bộ Ngoại giao  (đ/c Cảnh);

- Dự Hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo nghề cho LĐNT và tổng kết CTMTQG giảm nghèo bền vững (đ/c Biên);

- Dự họp mặt kỷ niệm 75 năm và Tổng kết hoạt động của Đoàn Đại biểu QH tỉnh (đ/c Huyền).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên);

- Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (đ/c Huyền);

- Họp nghe BC giải quyết các vướng mắc dự án K1 và chủ trương đầu tư dự án Hacom mall (đ/ Cảnh).

3. Thứ 4 (06/01/2021)

Cả ngày

- Kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh);

- Họp nghe BC các DA có chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng (đ/c Huyền).

Chiều

- Làm việc với Ban QLDA ngành Nông nghiệp và PTNT (đ/c Huyền)

4. Thứ 5 (07/01/2021)

Cả ngày

- Kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh);

- Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đ/c Huyền).

Chiều

- Họp nghe báo cáo triển khai XHH nạo vét các cảng cá (đ/c Huyền).

5. Thứ 6 (08/01/2021)

Sáng

- Dự Lễ công bố Bệnh viện tỉnh lên hạng 1  (Chủ tịch, đ/c Biên);

- Họp giải quyết KN (đ/c Cảnh);

- Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (đ/c Huyền).

Chiều

- Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch);

- Dự HN tổng kết Hội cựu Chiến binh (đ/c Biên).

- Bàn giao nhiệm vụ của Phó Chủ tịch lúc 15h30’ (Chủ tịch, các PCT).


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01/2021