Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01/2019 (Từ ngày 31/12 đến ngày 05/01/2019) 
28/12/2018 
 

1. Thứ hai (31/12/2018):
Nghỉ Tết Dương lịch 2019.

2. Thứ ba (01/01/2019):
Nghỉ Tết Dương lịch 2019.

3. Thứ tư (02/01/2019):  
- Sáng:    Họp Ban Chỉ đạo đề tài ”Địa chí Ninh Thuận” (Chủ tịch, đ/c Bình);
              
Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Nam, đ/c Hậu).

- Chiều:  Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            
Nghe BC ra soát danh mục nhiệm vụ trọng tâm 2019 Khối VH-XH (đ/c Bình).

4. Thứ năm (03/01/2019):
- Sáng:    Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).

- Chiều:  Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT);
            
Nghe BC ra soát danh mục nhiệm vụ trọng tâm 2019 Khối Nông lâm (đ/c Nam).

5. Thứ sáu (04/01/2019):           
- Sáng:  Dự HN trực tuyến Tổng kết ngành tài chính năm 2018 (Chủ tịch);
            Dự HN Tổng kết công tác Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh năm 2018 (đ/c Bình);
            
Dự HN trực tuyến Tổng kết ngành NN và PTNT năm 2018 (đ/c Nam);
            Kiểm tra cơ sở (đ/c Hậu).

- Chiều:  Tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 (Chủ tịch);
             Tổng kết Khối văn hóa xã hội và kế hoạch đột phá 2018 (đ/c Bình);
             Nghe BC ra soát danh mục nhiệm vụ trọng tâm 2019 Khối CNXD và TM (đ/c Hậu);
             Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

6. Thứ bảy (05/01/2019):                       
- Sáng:   Nghe BC quy hoạch dự án du lịch Bãi Cóc trong - Bãi Cóc ngoài (CT và PCT);
              
Nghe BC dự án Khôi phục tuyến đường sắt Đ.Lạt -T.Chàm tại Lâm Đồng (đ/c Nam).

- Chiều:  Họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 (Chủ tịch);
             Dự HN gặp mặt biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS (đ/c Bình);
             Họp giải quyết các vụ khiếu nại (đ/c Hậu).

**** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01.2019