Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954-7/5/2014) 
24/01/2014 
 

Ngày 21/01/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 385/UBND-VX về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2014). Năm 2014 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, với nhiều sự kiện cùng diễn ra như: 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ, 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 105 năm thành lập tỉnh Điện Biên, 10 năm chia tách thành lập tỉnh Điện Biên – tỉnh Lai Châu và 260 năm ngày Nghĩa quân Hoàng Công Chất giải phóng Mường Thanh.

Nhằm góp phần thông tin kịp thời nội dung, chương trình và các hoạt động kỷ niệm của tỉnh Điện Biên đến với nhân dân địa phương trong tỉnh được biết, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông đặt Baner liên kết địa chỉ website của Điện Biên trên cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận để tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên phủ và các hoạt động chào mừng kỷ niệm tổ chức tại tỉnh Điện Biên.

Thời gian tuyên truyền, quảng bá các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2014./.

Võ Thị Ngọc Nhung