Chính trị - Xã hội
 
Kỳ họp thứ mười lăm, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 
16/11/2020 
 

Sáng ngày 16/11/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười lăm. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí: Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được long trọng tổ chức trong các ngày 26,27,28/10/2020 và đã thành công tốt đẹp. Đó là Đại hội đoàn kết sáng tạo, kỷ cương, phát triển tiếp tục mở ra hy vọng mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết đẩy mạnh đổi mới sáng tạo kinh tế biển và động lực phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước. Với kết quả thành công của Đại hội, trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35/CT-BCT ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là phải thực hiện việc bố trí, sắp xếp phân công cấp ủy viên khoá mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, được sự thống nhất của Thủ tướng Chính phủ kỳ họp lần thứ mười lăm, HĐND tỉnh lần này thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật; cụ thể là: thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là nội dung hết sức quan trọng, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, quyết định bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

 


Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lưu Xuân Vĩnh và miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Hậu.

Đồng thời bầu ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021; ông Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021; ông Phan Tấn Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới trúng cử
Ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh

 

Thay mặt các đồng chí vừa được các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu tính nhiệm bầu giữ các chức vụ lãnh đạo UBND tỉnh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có bài phát biểu nhận nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh và cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành UBND tỉnh trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, kỳ họp thứ mươi lăm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 bế mạc, kỳ họp đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Thanh Bình