Chính trị - Xã hội
 
Kỳ họp thứ mười ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 
21/05/2020 
 

Ngày 19/5/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bổ sung) nhằm xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua 02 nghị quyết quan trọng về: (1) Phê duyệt Bảng giá các loại đất kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; (2) Phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp năm 2020. Đồng chí: Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Cùng tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Phạm Văn Hậu; các đại biểu HĐND tỉnh khóa X; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh.Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra trong thời điểm các cấp, các ngành đang tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 phục vụ Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây cũng là thời điểm toàn hệ thống chính trị tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện công tác chống hạn; nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Song kỳ họp thứ 13 có ý nghĩa quan trọng, cấp bách, có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần phải được khẩn trương triển khai đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, người dân và các nhà đầu tư, tạo sự công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; biên chế trong các cơ quan sự nghiệp công lập nhà nước. Vì vậy, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ tập trung trí tuệ, nghiên cứu sâu kỹ, bám sát thực tiễn của địa phương, cân nhắc sự tác động ảnh hưởng đến đời sống của người dân và các đối tượng khác có liên quan, cũng như khả năng nguồn lực thực hiện và tính khả thi của nghị quyết để thảo luận, tham gia ý kiến làm cơ sở cho HĐND xem xét, ban hành nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Ninh Thuận.

Theo đó tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 02 Tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình; nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh; báo cáo giải trình của các Sở liên quan. Trên cơ sở đó, các vị đại biểu đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, công tác dân chủ, tham gia thảo luận, với các ý kiến cụ thể để tiến hành biểu quyết và đã biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết quan trọng nêu trên.Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
 và đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại kỳ họp thứ 13


Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực của các đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh: Do tính chất và mức độ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng thời liên quan trực tiếp đến đời sống đông đảo Nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, đồng chí đề nghị sau kỳ họp này, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn tất thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, ban hành kế hoạch triển khai ngay việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua; đồng thời đề cao trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để tổ chức thực hiện các nghị quyết một cách có hiệu quả; cần thiết trong quá trình tổ chức thực hiện có những vấn đề liên quan đến việc xem xét, điều chỉnh thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định. Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường  trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh cần kịp thời tổ chức việc tiếp xúc cử tri, tiếp xúc nhân dân để tuyên truyền báo cáo về những kết quả và các nghị quyết, những vấn đề lớn có liên quan đến các nghị quyết mà nhân dân quan tâm; tăng cường trong hoạt động giám sát để đảm bảo việc triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật và có hiệu quả, đúng như tinh thần của HĐND tỉnh đã thông qua. 

Bên cạnh đó, đồng chí tiếp tục nhấn mạnh: Mặc dù công tác phòng chống dịch Covid-19 trên điạ bàn tỉnh, công tác chống hạn đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Song, trên thế giới dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khó lường, tình hình hạn vẫn diễn ra ngày càng gây gắt. Đồng chí kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, Doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân không được lơ là, chủ quan, xem nhẹ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự giác thực hiện các giải pháp phòng chống dịch tại gia đình, cộng đồng; phải bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, quyết không để dịch bệnh quay trở lại; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch và ứng phó hiệu quả hạn hán./.

Thanh Bình  
Tin đã đưa
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(22/07)