Chính trị - Xã hội
 
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 liên quan hoạt động tại cảng cá và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 
08/04/2020 
 

Ngày 07/4/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tổ chức đi kiểm tra kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 liên quan hoạt động tại cảng cá và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (gồm: Cảng cá Cà Ná; thu hoạch cánh đồng lớn sản xuất lúa tại thị trấn Phước Dân; thu hoạch cánh đồng lớn sản xuất lúa tại xã Phước Thuận).Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra, hỏi thăm việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
của chủ tàu cá tại Cảng cá Cà Ná


Tại buổi kiểm tra, Ban quản lý khai thác các cảng cá, các ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 liên quan hoạt động khai thác thủy sản, hoạt động tại các cảng cá; kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 tại cánh đồng lớn sản xuất lúa của HTX dịch vụ nông nghiệp Bàu Trúc; cánh đồng lớn sản xuất lúa của HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước Khánh,... thời gian qua và kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Theo đó, các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh nói chung và trong hoạt động khai thác thủy sản, hoạt động tại các cảng cá và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Đối với các cánh đồng lớn: Do việc triển khai sản xuất đồng loạt với cùng loại giống, tạo thuận lợi trong quá trình điều tiết nước, chăm sóc cây trồng,…, đồng thời áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là việc triển khai thí điểm bỏ vụ Mùa năm 2019 nên hiệu quả sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 tăng đáng kể. Bên cạnh đó, các hộ sản xuất đã liên doanh, liên kết với các cơ sở, doanh nghiêp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua HTX nên giá thu mua cho nhân dân ổn định và cao hơn so với các tư thương,… Kết quả đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 và hạn hán còn diễn biến khó lường như hiện nay.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra, hỏi thăm kết quả thu hoạch
cánh đồng lớn sản xuất lúa tại thị trấn Phước Dân


Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, HTX và nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, giao các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau: Tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định đối với chủ tàu, thuyền viên, lao động làm việc trên các tàu cá trước khi xuất bến, nhập bến; tổ chức quản lý, hướng dẫn và sắp xếp các tàu khai thác hải sản vào Cảng hợp lý nhất, tránh trường hợp để nhiều tàu vào Cảng cùng một thời điểm, nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Giao UBND huyện Ninh Phước xây dựng và thực hiện chuyên đề sản xuất lúa 02 vụ trong năm, trong đó xác định khu vực, xứ đồng phù hợp, thuận lợi để triển khai; tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là tại những vùng sản xuất lúa kém hiệu quả sang cây trồng tiết kiệm nước theo hướng bền vững, ổn định lâu dài, trong đó ưu tiên phát triển các cây trồng đặc thù, có hiệu quả kinh tế, gắn với liên kết doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm ổn định cho nhân dân./.

Minh Trung 
Tin đã đưa
(12/08)
(12/08)
(11/08)
(11/08)
(08/08)
(08/08)
(06/08)
(06/08)
(05/08)
(05/08)