Chính trị - Xã hội
 
Kiểm tra công tác dân vận chính quyền và thi đua khen thưởng 
09/11/2018 
 

Sáng ngày 08/11/2018, đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác dân vận chính quyền và thi đua khen thưởng năm 2018 tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, các phòng ban liên quan của huyện; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Phước Nam, trong năm 2018 thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác Năm dân vận chính quyền và thi đua khen thưởng, đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng quy định gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thường xuyên tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền và thi đua khen thưởng nên nhận thức của đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã về công tác dân vận và thi đua khen thưởng có chuyển biến tích cực, góp phần vào thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra: thu ngân sách đạt 102%, hộ nghèo giảm còn 4,9%, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 90%, giải quyết việc làm đạt 130%, xuất khẩu lao động đạt 120%, giao quân đạt 100%, giữ vững 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; các mô hình dân vận khéo được mở rộng và phát huy: diễn đàn cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể lắng nghe ý kiến của nhân dân, vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương, thắp sáng đường quê…

 Toàn cảnh buổi làm việc

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà địa phương đạt được trong thời gian qua; mặt dù triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường nhưng với sự lãnh chỉ đạo kịp thời của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị - xã hội và của cả hệ thống chính trị nên đã tập trung chỉ đạo đạt hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc góp phần vào phát triển chung của tỉnh.

Tuy nhiên, nhận thức về vai trò, vị trí, tác dụng và ý nghĩa của công tác công tác dân vận chính quyền chưa sâu chưa đồng bộ; công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ dân vận chính quyền chưa thông suốt, hiệu quả chưa cao, người dân tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chưa mạnh mẽ; phong trào thi đua khen thưởng chưa đi vào chiều sâu, khen thưởng người dân còn hạn chế, những mô hình, điển hình tiên tiến chưa được nhân rộng kịp thời.

Với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét, tích cực, toàn diện hơn góp phần đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của người dân vào sự chỉ đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước, thời gian đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận chính quyền và thi đua khen thưởng; rà soát, bổ sung các văn bản để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đề ra; chú trọng kết quả cuối cùng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; lồng ghép với các chương trình, các phong trào thi đua yêu nước để triển khai một cách đồng bộ; tập trung giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngay từ lúc mới phát sinh; rà soát, lựa chọn những mô hình hay, hiệu quả để nhân rộng; dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân để có biện pháp lãnh chỉ đạo kịp thời.

 Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng
 Trường THCS Cà Ná

Trước đó, đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và địa phương đi kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Trung học cơ sở Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam./.

 

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(19/04)
(18/04)
(18/04)
(13/04)
(12/04)
(12/04)
(11/04)
(08/04)
(05/04)
(04/04)