Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Khóa đào tạo Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và lưu vực sông, quy hoạch phát triển đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu 
21/03/2019 
 

Ngày 20/3/2019, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các Dự án ODA ngành nước đã tổ chức Khóa đào tạo Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và lưu vực sông, quy hoạch phát triển đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu – Mối quan hệ và những chủ đề cần quan tâm”.

Khóa đào tạo có 30 học viên tham gia đến từ các Sở, ngành, các huyện trong tỉnh do đại diện lãnh đạo Trung tâm Tư vấn xây dựng Thủy lợi – Viện Quy hoạch Thủy lợi giảng dạy trong 2 ngày (từ ngày 20 đến hết ngày 21/3/2019). Nội dung xoay quanh các vấn đề về biến đổi khí hậu, nguyên nhân, tác động và một số giải pháp ứng phó; Các chính sách của Việt Nam về Biến đổi khí hậu quản lý tổng hợp tài nguyên nước; Các chính sách phát triển đô thị ở Việt Nam; Quy hoạch phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đây là một trong chuỗi các khóa đào tạo nằm trong khuôn khổ dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận” do Chính phủ Bỉ tài trợ nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết và củng cố kiến thức tổng quát về khí hậu, Biến đổi khí hậu, những yếu tố ảnh hưởng gây Biến đổi khí hậu, phân tích tác động của Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và phát triển đô thị để qua đó học viên có thể áp dụng thực hiện các chính sách hoạch định tại địa phương ./.

NH