Chính trị - Xã hội
 
Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương – chỉ tiêu năm 2019 
26/01/2021 
 

Sáng ngày 23/01/2021, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019 đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương chỉ tiêu năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội đồng thi đã đến tham dự và phát biểu khai mạc kỳ thi.Toàn cảnh Lễ Khai mạc kỳ thi


Nhằm chuẩn hóa chức danh theo vị trí việc làm đang hoặc dự kiến bố trí và phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ công chức trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương về nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương để phù hợp với vị trí làm việc đã được bố trí tương ứng với trình độ được nâng cao trong quá trình công tác của đội ngũ ông chức; Ngày 09/03/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 685/KH-UBND về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương chỉ tiêu năm 2019 và Quyết định 277/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch để tiến hành công tác tổ chức kỳ thi theo quy định. Tuy nhiên, do tình hình dịch bênh Covid-19 diễn biến phức tạp nên kỳ thi nâng ngạch nêu trên chưa thể tổ chức trong năm 2020. Tính đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi đã hoàn tất và đảm bảo nghiêm túc, bảo mật về đề thi theo đúng quy định của pháp luật; riêng các thông tin liên quan đến tổ chức kỳ thi như: thông báo đăng ký nhu cầu, thông báo tổ chức kỳ thi kèm theo chỉ tiêu xét trúng tuyển; danh sách, thông tin thí sinh dự thi; phương thức xét kết quả; .. đều được tăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc tổ chức kỳ thi.Đồng chí Trần Hải- Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định thành lập Hội Đồng thi,
Ban Giám sát kỳ thi và Ban Coi thi


Kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương theo chỉ tiêu năm 2019 sẽ thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh theo chỉ tiêu trên từng ngạch do Bộ Nội vụ phân bổ; cụ thể bao gồm: 
- 66 chỉ tiêu/77 công chức thuộc cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện dự thi lên ngạch chuyên viên.
- 22 chỉ tiêu/28 công chức thuộc ngành Kiểm lâm dự thi lên ngạch Kiểm lâm viên.

Tổng cộng dự kiến sẽ chọn 88 trường hợp trúng tuyển (Theo chỉ tiêu đã được Bộ Nội vụ phân bổ và nếu đảm bảo điều kiện về điểm thi) trên 105 công chức dự thi.

Thời gian thi diễn ra trong 03 buổi ngày 23-24/01/2021, các môn thi như sau:
+ Môn kiến thức chung (trắc nghiệm trên máy vi tính): thời gian thi 60 phút (buổi sáng ngày 23/01/2021).
+ Môn Ngoại ngữ - tiếng Anh (trắc nghiệm trên máy vi tính): thời gian thi 30 phút (buổi chiều ngày 23/01/2021).
+ Môn chuyên môn, nghiệp vụ (tự luận): thời gian thi 120 phút (buổi sáng ngày 24/01/2021).Đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ thi


Phát biểu tại buổi khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Quốc Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, bảo mật về đề thi theo đúng quy định của pháp luật của Hội đồng thi. Đồng chí yêu cầu đối với cán bộ, công chức, viên chức dự thi: phải thực hiện nghiêm túc nội quy phòng thi và bình tĩnh, tự tin để vượt qua các bài thi. Đối với Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban giám sát kỳ thi: phải thực hiện đúng Quy chế coi thi, giám sát kỳ thi; Quy chế chấm thi; Thực hiện nghiêm túc các quy định và đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng trong suốt quá trình coi thi, chấm thi nhằm tuyển chọn được những cán bộ, công chức, viên chức thật sự có kết quả tốt nhất để nâng ngạch và bố trí, sử dụng hiệu quả tương ứng với vị trí công tác hiện đang đảm nhiệm./.

Như Ý 
Tin đã đưa
(05/03)
(05/03)
(05/03)
(04/03)
(04/03)
(03/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(26/02)