Chính trị - Xã hội
 
Khai mạc kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 
05/12/2018 
 

Sáng ngày 04/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám, kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự phiên khai mạc có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh. Quang cảnh phiên khai mạc


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp. Kỳ họp thứ 8 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ vì vậy sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, như: tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; thảo luận, phân tích, xem xét, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 thực chất, khả thi và phát triển; kỳ họp cũng sẽ thảo luận, xem xét và thông qua 27 Nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có 02 Nghị quyết về phí, lệ phí; 25 Nghị quyết liên quan đến mức chi, cơ chế, chính sách, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch; đặc biệt tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định pháp luật. Đây là hình thức giám sát của HĐND tỉnh đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu kỹ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 


Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
 phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong phiên khai mạc, đồng chí Lê Văn Bình - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, cuối năm 2018 có: 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, cụ thể: Về kinh tế: 5/5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; về xã hội: có 6/6 chỉ tiêu đạt kế hoạch và môi trường có 4/4 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Trong đó: tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,25%  (KH tăng 9-10%); cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 37,3% (KH 37-38%), công nghiệp-xây dựng chiếm 22,4% (KH 21-22%), dịch vụ chiếm 40,3% (KH 40-41%); GRDP bình quân đầu người 39,7 triệu đồng (KH 37-38 triệu đồng); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.640 tỷ đồng (KH 2.300 tỷ đồng); tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 12.920 tỷ đồng (KH 9.600 tỷ đồng); Đào tạo nghề cho 9.203 lao động (KH 8.500 lao động); mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ước 1% (KH giảm 1%); giải quyết việc làm mới 16.667 lao động (KH 15.500 lao động); tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 2,02% (KH giảm 1-1,5%), riêng huyện Bác ái giảm 6,06% (KH giảm 4%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,6% (KH 86%); Mức giảm tỷ lệ sinh ước đạt 0,42%0 (KH 0,4-0,5%);....

Tiếp đó, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2018 về việc thực hiện chính sách, pháp luật và huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2018, Lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Lãnh đạo các Sở, ngành báo cáo tóm tắt 07 tờ trình các dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, về phí, lệ phí, mức chi, cơ chế, chính sách, sửa đổi, bổ sung quy định mức thu trên địa bàn tỉnh và nghe lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo các Nghị quyết nêu trên.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nghe báo cáo tóm tắt các Tờ trình Nghị quyết, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND bầu.

Theo chương trình, Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ bế mạc vào ngày 06/12/2018./.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(19/04)
(18/04)
(18/04)
(13/04)
(12/04)
(12/04)
(11/04)
(08/04)
(05/04)
(04/04)