Chính trị - Xã hội
 
Khai mạc kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 
10/12/2019 
 

Sáng ngày 09/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười một, kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Đồng chí: Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự phiên khai mạc có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương. 

 Quang cảnh phiên khai mạc


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp. Kỳ họp thứ 11 lần này sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, như: tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; thảo luận, phân tích, xem xét, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kỳ họp cũng sẽ thảo luận, xem xét và thông qua 22 Tờ trình Nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu kỹ từng nội dung, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, thẳng thắn và chất lượng vào từng nội dung, nhằm giúp cho Hội đồng nhân dân tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết đảm bảo khả thi, sát đúng với tình hình thực tiễn, tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới với và sự đồng thuận cao của cử tri trong tỉnh.

Trong phiên khai mạc, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở và kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 về phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành báo cáo tóm tắt 19 tờ trình các dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, về phí, lệ phí, mức chi, cơ chế, chính sách, sửa đổi, bổ sung quy định mức thu trên địa bàn tỉnh và nghe lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo các Nghị quyết nêu trên; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt 02 tờ trình về thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nghe báo cáo tóm tắt các Tờ trình Nghị quyết, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và Tổ chức họp về công tác nhân sự.

Theo chương trình, Kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ bế mạc vào sáng ngày 11/12/2019./.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(22/07)