Chính trị - Xã hội
 
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2011 
15/04/2011 
 

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tạo sự chuyển biến về ý thức tự giác tôn trọng và chấp hành pháp luật, hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 15/4/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1460/KH-HĐPBGDPL về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2011.

Nội dung kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân (như pháp luật đất đai, dân sự, hình sự, hành chính, khiếu nại - tố cáo, hôn nhân gia đình, phòng chống tham nhũng,.....) phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, thời điểm để cán bộ, công chức, nhân dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình để thực hiện đúng pháp luật.

 

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trực tiếp thông qua hội nghị phổ biến pháp luật; các báo cáo chuyên đề; các cuộc thi; biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền (tờ rơi, hỏi - đáp pháp luật, phát hành bản tin tư pháp...); thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (cơ quan báo chí, Đài Phát thanh truyền hình, hệ thống đài truyền thanh); câu lạc bộ phòng chống tội phạm, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và hoạt động hoà giải ở cơ sở; khai thác tủ sách pháp luật. Đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các ngành, các cấp nhằm đôn đốc, chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Ngô Thị Nhàn