Văn hóa
 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết trung thu năm 2011 
31/08/2011 
 

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tạo cơ hội để trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ tàn tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn và thân thiện. Ngày 26/8/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3531/KH-UBND tổ chức các hoạt động tết Trung thu năm 2011 với chủ đề “Vì môi trường an toàn, thiân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em”

Tổ chức tết trung thu năm 2011 cho trẻ em địa phương, gắn với các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công ước Quốc tế về quyền trẻ em; bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động nhằm thu hút trẻ em vui chơi, giải trí với nội dung lành mạnh, thiết thực bổ ích như văn nghệ, thể dục thể thao, chiếu phim, thi làm đèn, rước đèn ông sao, thi các trò chơi và làm đồ chơi dân gian… phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; trao tặng học bổng cho trẻ em là con thương binh, trẻ em nghèo hiếu học; trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật vươn lên trong học tập.

Đồng thời huy động các nguồn lực trong xã hội, tập trung các hoạt động để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ cho trẻ em các vùng hải đảo và biên giới trên toàn quốc./.

Thu Sương