Văn hóa
 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2012 
11/09/2012 
 

Tiếp nối những hoạt động trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012 với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 21/CT-TU của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2011-2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4248/KH-UBND ngày 10/9/2012 về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2012.

      Tết Trung thu năm nay sẽ là một trong những hoạt động quan trọng và có ý nghĩa thiết thực góp phần tạo điều kiện để mọi trẻ em được vui chơi lành mạnh, được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn và thân thiện. Các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em, được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở trên cơ sở đảm bảo tính thiết thực, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, bình đẳng và bổ ích, lồng ghép với các nội dung công tác của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội.  Định hướng, giáo dục trẻ em tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và các đồ chơi truyền thống. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tạo cơ hội để trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ tàn tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện và bình đẳng. Đồng thời, huy động các nguồn lực trong xã hội, tập trung các hoạt động để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ cho trẻ em các vùng hải đảo và biên giới trên toàn quốc.


Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng
tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Trung thu năm 2011


      Ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia các hoạt động Tết Trung thu và tặng quà cho trẻ em tại một số địa phương; tổ chức các hoạt động nhằm thu hút trẻ em vui chơi, giải trí với nội dung lành mạnh, thiết thực bổ ích; trao tặng học bổng cho trẻ em là con thương binh, trẻ em nghèo hiếu học; trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật cố gắng vươn lên trong học tập.

      Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu 2012 cho trẻ em tại địa phương, gắn với các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tuyên truyền công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đồng thời tạo cơ hội cho chính bản thân trẻ em được tiếp cận với những thông tin phù hợp lứa tuổi, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em gắn với những nội dung như: Xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, xây dựng Ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, Trường học thân thiện cho trẻ em.

Nguyễn Anh Minh