Chính trị - Xã hội
 
Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Ninh Thuận 
11/07/2019 
 

Ngày 10/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2925/KH-UBND về Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Ninh Thuận.