Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2018 
11/06/2018 
 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 1750/KH-LĐTBXH ngày 10/5/2018 về tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2018.

Mục đích Cuộc thi nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí tạo sự đồng thuận xã hội đối với công tác giảm nghèo, qua đó, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình về giảm nghèo. Tập trung tuyên truyền các gương điển hình vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt công tác trợ giúp người nghèo; phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng. Đồng thời, phản ánh thực trạng tồn tại, hiện thực trong lĩnh vực giảm nghèo.

Đối tượng tham gia dự thi là các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, các cây viết không chuyên trong toàn quốc. Các tác giả không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và pháp luật khác.

Các tác phẩm tham dự “Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2018” là các tác phẩm báo chí phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo được quy định cụ thể trong Thể lệ cuộc thi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Thời gian xét chọn các tác phẩm năm 2018 là các tác phẩm được đăng tải kể từ ngày 11/9/2017 đến hết ngày 10/9/2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng gửi về Ban Tổ chức tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi: Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số 12 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, e mail truyenthong@molisa.gov.vn.

 Mọi thông tin chi tiết về Thể lệ, nội dung và kết quả Cuộc thi được đăng tải trên Website: giamngheo.molisa.gov.vn./.

Xem chi tiết tại đây

Ngọc Nhung 
Tin đã đưa
(22/01)
(10/01)
(09/01)
(08/01)
(08/01)
(27/12)
(26/12)
(24/12)
(24/12)
(21/12)