Chính trị - Xã hội
 
Kế hoạch kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh 
19/08/2011 
 

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn kịp thời sản phẩm vật tư nông nghiệp kém chất lượng, độc hại và sản phẩm nông lâm thuỷ sản chưa bảo đảm an toàn thực phẩm đưa ra thị trường, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng. Tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản. Ngày 12/8/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3316/KH-UBND kiểm tra,  đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

 Kế hoạch tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau: Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản; phân công tổ chức kiểm tra giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản tại địa phương; đào tạo tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ về nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá phân loại từ cấp tỉnh đến cấp xã; thống kê, lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Phạm vi kiểm tra toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh, đối tượng kiểm tra, đánh giá: tập trung 05 nhóm hàng sau: thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế biến rau quả, nước mắm, gia súc, gia cầm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối kết hợp các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, theo dõi thực hiện kế hoạch định kỳ 3 tháng 1 lần báo cáo về UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

                                               
Thuỳ Trang