Thông tin đấu thầu
 
Kế hoạch đấu thầu 
22/03/2016 
 

Ngày 21 tháng 3 năm 2016, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hành Quyết định số 27/QĐ-VPUB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận./.

Tệp đính kèm: QDVP27.pdf

 
Tin đã đưa