Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết rác thải nhựa 
17/06/2019 
 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 12/6/2019, Tỉnh ủy đã ban hành văn bản 4004-CV/TU chỉ đạo hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết rác thải nhựa.

Theo đó, Thường trực tỉnh ủy đã yêu cầu các ban đảng tỉnh, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao, chỉ đạo hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về chung tay giải quyết vấn đề rác thải nhựa bằng những việc làm thiết thực. Xác định giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên có sự vào cuộc tham gia của nhiều cấp, ngành và toàn xã hội. Thông qua việc hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, mọi người cần thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì túi đựng nhiều lần.. để chung tay hành động bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi “Hãy nói không với túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần” và Thủ tướng cũng đã nhận định “rác thải nhựa được coi là thách thức thứ hai toàn cầu sau biến đổi khí hậu. Vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta cần có những hành động thiết thực để kiểm soát, ngặn chặn phát thải rác thải nhựa để người dân Việt Nam hiện tại, các thế hệ tương lai như con cháu được sống trong môi trường trong lành”./.

P. TTBCXB