Y tế - Đời sống
 
Họp thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
08/06/2020 
 

Ngày 08/6/2020, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Dự họp có các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của thường trực Ban chỉ đạo, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát và cơ bản ổn định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã trở lại bình thường. Học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh đều đã đi học trở lại. Về tình hình triển khai hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ đang được triển khai theo đúng tiến độ.Toàn cảnh cuộc họp


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch trong điều kiện bình thường mới là tập trung thực hiện các biện pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy xuất nhập khẩu, từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội; đồng thời chú trọng chống dịch phải đi đôi với ứng phó hạn hán một cách hiệu quả. Các ngành, các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh. Đồng thời giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiệm vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo công tác chuẩn bị luôn sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch nếu có ca bệnh mới xảy ra. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế và các huyện, thành phố duy trì các nhóm trực, phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh và các trường hợp có nguy cơ, thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch; giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các huyện, thành phố đẩy nhanh việc chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tăng cường trách nhiệm của Hội đồng thẩm định danh sách của các địa phương; giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt việc cho học sinh đi học trở lại đảm bảo an toàn, chú trọng đảm bảo môi trường thông thoáng, mát mẻ trong mùa hè; rà soát lại hệ thống cây xanh trong trường học để có biện pháp xử lý chống gãy, đổ; chú trọng tuyên truyền, vận động các em không tắm sông, suối để phòng chống đuối nước,..; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức các hoạt động, sự kiện để thu hút khách du lịch nội địa. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về khôi phục phát truển KT-XH của tỉnh trong điều kiện vừa chống dịch, vừa úng phó hạn hán, rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/62020 để xem xét chỉ đạo, kịp thời, phù hợp, hiệu quả./.

Như Ngọc