Y tế - Đời sống
 
Họp thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
26/05/2020 
 

Ngày 25/5/2020, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Dự họp có các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của thường trực Ban chỉ đạo, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát và cơ bản ổn định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã trở lại bình thường. Học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh đều đã đi học trở lại. Về tình hình triển khai hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ đang được triển khai theo đúng tiến độ.Toàn cảnh cuộc họp


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: qua 38 ngày cả nước không còn ca bệnh trong bệnh trong cộng đồng, cả nước và tỉnh đã kiểm soát tốt dịch bệnh; theo đó, công tác phòng chống dịch trong điều kiện bình thường mới là tập trung thực hiện các biện pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy xuất nhập khẩu, từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội; đồng thời chú trọng chống dịch phải đi đôi với chống hạn. Các ngành, các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 1796/UBND-VXNV ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Thông báo số 182/TB-VPCP, Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan. Đồng thời giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiệm vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo công tác chuẩn bị luôn sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch nếu có ca bệnh mới xảy ra; triển khai thực hiện các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao của năm 2020; tập trung đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; bám sát dự báo thời tiết trong những tháng tới để xây dựng kịch bản và triển khai có hiệu quả các giải pháp chống hạn; đẩy nhanh việc chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Về nhiệm vụ cụ thể của từng sở, ngành; Phó Chủ tịch giao Sở Y tế duy trì các nhóm trực, phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh và các trường hợp có nguy cơ, thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch; giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt việc cho học sinh đi học trở lại đảm bảo an toàn, đồng thời có kế hoạch thực hiện hoàn thành chương trình học và tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo kết quả trung thực, khách quan; giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, lập danh sách để thực hiện chế độ hỗ trợ đối với các đối tượng còn lại đảm bảo công khai, minh bạch, không chi hỗ trợ trùng lắp hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi; giao Sở Tài chính rà soát, kiểm tra việc phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua và tổ chức hướng dẫn các đơn vị liên quan quyết toán việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch bảo đảm thực hiện theo đúng quy định; giao  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xúc tiến quảng bá du lịch, đẩy mạnh hoạt động du lịch trong nước, trước mắt là phối hợp tổ chức thành công Lễ phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” vào ngày 29/5/2020 sắp tới; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kích cầu, đón khách du lịch quốc tế khi Chính phủ có chủ trương thực hiện; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Báo cáo về kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, ứng phó hạn hán và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.

Như Ngọc