Y tế - Đời sống
 
Họp giao ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
04/05/2020 
 

Sáng ngày 04/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Cùng dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của các đơn vị, đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, cuộc sống và các hoạt động xã hội đã dần trở lại bình thường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19”, chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn gắn với phát triển kinh tế -xã hội, trong đó việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân vẫn là mục tiêu cao nhất. Học sinh các cấp từ trung học cơ sở trở lên đã trở lại trường. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã hoạt động trở lại. Việc thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ cho nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ được tập trung triển khai, cơ bản hoàn thành tiến độ theo quy định, riêng huyện Ninh Phước chậm tiến độ thực hiện.Toàn cảnh cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai và tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/4/2020, Thông báo số 37/TB-UBND ngày 26/4/2020 của UBND tỉnh cho đến khi có chỉ đạo mới; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải luôn luôn sẵn sàng ở mức cao nhất, đặc biệt là đối với lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch. Đồng thời tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên khác theo kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra. Đối với các nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xây dựng và tổ chức đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo Bộ tiêu chí hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trình Phương án chi tiết việc cho học sinh tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh đi học trở lại đảm bảo an toàn, hiệu quả; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên toàn ngành về kiến thức phòng chống dịch Covid-19 nói chung và trong trường học nói riêng. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì rà soát trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách cụ thể các trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày  09/4/2020 của Chính phủ; tổ chức giám sát, phúc tra việc thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ của các huyện, thành phố đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời phát hiện những sai sót để chấn chỉnh, không để phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tiến độ và kết quả thực hiện của địa phương và giải thích các thắc mắc trong quá trình thực hiện chính sách cho người dân hiểu, đồng hành cùng địa phương trong công tác phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế; tiếp tục rà soát, lập danh sách để thực hiện chế độ hỗ trợ đối với các đối tượng còn lại đảm bảo theo đúng quy định theo nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giải thể các Tổ kiểm soát phòng chống dịch ở cơ sở, giao UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác giám sát phòng chống dịch, xem đây là nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, trọng tâm, cấp bách của hệ thống chính trị cấp cơ sở; sử dụng bộ máy cán bộ sẵn có tại cấp cơ sở như công an xã, y tế xã, trưởng thôn, ban quản lý khu phố ... Chủ tịch cũng giao Sở Y tế nghiên cứu các quy định của Chính phủ và tham khảo các tỉnh bạn để rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục nới lỏng các hạn chế, đặc biệt là các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ./.

Như Ngọc