Y tế - Đời sống
 
Họp thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
12/05/2020 
 

Ngày 11/5/2020, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Dự họp có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của thường trực Ban chỉ đạo, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát và cơ bản ổn định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã trở lại bình thường. Học sinh các cấp học trên đạ bàn tỉnh đều đã đi học trở lại. Tính đến 15 giờ ngày 10-5, toàn tỉnh có hơn 614.500 người thực hiện khai báo y tế. Về tình hình triển khai hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, đến ngày 9/5 các địa phương đã chi trả cho 118.055 đối tượng, với kinh phí 104,546 tỷ đồng, đạt 99,23% danh sách được phê duyệt.Toàn cảnh cuộc họp


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay cả tỉnh đã bước sang giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh; đồng thời khôi phục, phát triển kinh tế, đưa xã hội trở lại hoạt động bình thường, tuy nhiên các ngành, địa phương vẫn không được chủ quan, lơi lỏng các biện pháp phòng, chống dịch. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các ngành, các cấp chủ động rà soát, kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo công tác chuẩn bị luôn sẵn sàng; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi hoạt động trở lại phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch; nâng cao năng lực y tế các cấp trong phòng chống dịch bệnh. Về tình hình thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đồng chí yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát, lập danh sách để thực hiện chế độ hỗ trợ đối với các đối tượng còn lại bảo đảm công khai, minh bạch, không để trùng danh sách và không để phát sinh tiêu cực và trục lợi chính sách; giao Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch trong trường học vừa thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo theo đúng kế hoạch của ngành. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của năm 2020, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao, đặc biệt đẩy mạnh thu hút khách du lịch nội địa trong giai đoạn hiện nay, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và có biện pháp để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương./.

Như Ngọc