Y tế - Đời sống
 
Họp giao ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
20/04/2020 
 

Sáng ngày 20/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Cùng dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Sau khi có ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 158/TB-VPCP, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong những ngày qua, việc triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì tốt; tuy nhiên qua báo cáo của cơ quan thường trực, đã có dấu hiệu lơ là, chủ quan trong việc tuân thủ các giải pháp phòng chống dịch ở một bộ phận người dân như đã mở cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tụ tập đông người.Toàn cảnh cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp do vẫn tiềm ẩn khả năng lây lan, chưa có vắc xin phòng chống và một số trường hợp bệnh nhân đã được công nhận khỏi bệnh nhưng vài ngày sau dương tính trở lại. Do vậy, các ngành, các cấp  tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; yêu cầu tiếp tục chỉ đạo triển khai và tổ chức kiểm tra, kiểm soát đảm bảo người dân thực hiện nghiêm Thông báo số 158/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đến hết ngày 22/4/2020 hoặc khi có chỉ đạo mới. Đối với các nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì xây dựng Dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh (để áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh từ ngày 23/4/2020 sau khi hết hiệu lực thi hành của Chỉ thị số 10/CT-UBND hoặc khi có Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ); trong đó thống nhất nguyên tắc: vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch nhưng phải có lộ trình mở cửa đối với các hoạt động khác phù hợp với quy định chung của Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh, đảm bảo đưa xã hội dần trở lại hoạt động bình thường (về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kiểm soát giao thông, vận tải, các biện pháp cách ly,...); giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng Phương án chi tiết việc cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại đảm bảo an toàn, hiệu quả, trong đó bám sát hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham khảo cách làm của các tỉnh bạn và phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh Báo cáo chi tiết tình hình thu – chi ngân sách và đề xuất phương án cân đối thu chi ngân sách địa phương trong năm 2020, trước mắt chưa đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu thu-chi ngân sách đã được HĐND tỉnh giao để xin ý kiến Tỉnh ủy theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, triệt để tiết kiệm, chỉ xem xét chi các nội dung liên quan đến chống dịch và chống hạn theo tình hình diễn biến thực tế, không xem xét bổ sung ngoài dự toán các nội dung khác; tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 1347/KH-UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19. Quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phải đảm bảo các thủ tục theo quy định, thực hiện giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng làm thất thoát ngân sách nhà nước./.

Như Ngọc