Chính trị - Xã hội
 
Họp Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 
11/07/2019 
 

Chiều ngày 10/7/2019, Ban chỉ đạo (BCĐ) Du lịch tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2019, triển khai một số giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh.

Theo đánh giá, công tác phát triển du lịch của tỉnh đang diễn ra trong bối cảnh thuận lợi khi nhu cầu du lịch trở thành xu thế tất yếu của đại đa số người dân trong và ngoài nước; cùng với đó là việc ban hành nhiều chính sách và cơ chế để thúc đẩy du lịch phát triển với vai trò kinh tế mũi nhọn đã mở ra cơ hội mới để phát triển du lịch tỉnh nhà. Các thành viên ban chỉ đạo rất nỗ lực từ nhận thức đến hành động, quyết tâm đưa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn đi vào cuộc sống, làm chuyển biến nhận thức và hành động của toàn xã hội, huy động được nhiều nguồn lực cho sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số lượt khách du lịch đạt 1.757.010 lượt, tăng 6,7% so cùng kỳ, đạt 74,8% so kế hoạch; trong đó, khách quốc tế ước đạt 61.610 lượt, tăng 2,7% so cùng kỳ; thu nhập từ hoạt động du lịch ước khoảng 708 tỷ đồng, đạt 61,6% so với kế hoạch, tăng 11,1% so cùng kỳ.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ ra một số hạn chế như: trách nhiệm quản lý nhà nước trong phối hợp xử lý, giải quyết các vấn đề về du lịch chưa thực hiện tốt, công tác quảng bá xúc tiến du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu mục tiêu đặt ra, hình thức quảng bá, tuyên truyền còn đơn điệu, chưa phong phú; chất lượng nhân lực, cơ sở lưu trú chưa đáp ứng nhu cầu thực tế…Đ/c Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp


Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra mục tiêu cải thiện trong phát triển du lịch 6 tháng cuối năm 2019 là “Ứng xử văn hóa, văn minh trong hoạt động du lịch”; yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh chủ động rà soát các nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch của từng ngành, từng địa phương nhằm phát huy những mặt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, mà ngành, địa phương đang đối mặt; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn, đồng thời kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ, không có năng lực tài chính. Đồng chí Lê Văn Bình giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời tham mưu UBND tỉnh các chính sách, văn bản hiện hành liên quan đến phát triển du lịch trên địa bàn, các chủ trương, cơ chế để mời gọi doanh nghiệp đầu tư; giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng quản trị cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch../.

Trà My 
Tin đã đưa
(04/06)
(03/06)
(03/06)
(02/06)
(02/06)
(01/06)
(29/05)
(29/05)
(29/05)
(29/05)