Chính trị - Xã hội
 
Họp Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII - năm 2020 
06/07/2020 
 

Sáng ngày 06/7/2020, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII – năm 2020 chủ trì cuộc họp thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh để nghe báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII – năm 2020; tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh, tính đến ngày 06/7/2020 có 17/113 cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành Đại hội Thi đua yêu nước, dự kiến Đại hội Thi đua yêu nước của các đơn vị sẽ hoàn thành trước ngày 15/7/2020. Các nội dung, công việc phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh đến nay cơ bản đã hoàn tất các khâu chuẩn bị như: tuyên truyền, chương trình, kịch bản, báo cáo phục vụ Đại hội TĐYN, tiêu chí, số lượng và đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Đại hội, chương trình giao lưu điển hình tiên tiến… Đại hội TĐYN tỉnh lần thứ VII – năm 2020 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8/2020.Toàn cảnh cuộc họp


Với mục tiêu tạo khí thế thực sự để tạo phong trào, không khí thi đua để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần bám sát Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức phong phú và đa dạng để tạo sự lan tỏa về phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội TĐNY của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Tổ chức; các Tiểu ban xây dựng kế hoạch, tổ chức họp, phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả cho trưởng Ban Tổ chức Đại hội TĐYN tỉnh; về tiêu chí, số lượng điển hình tiên tiến đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh tặng bằng khen phải thật sự tiêu biểu, thực chất. Đồng chí giao Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(05/08)
(05/08)
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)