Chính trị - Xã hội
 
Họp Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 
14/10/2021 
 

Ngày 14/10/2021, đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kết quả sơ bộ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; tham dự cuộc họp có các thành viên trong Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo tỉnh năm 2021. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, đến ngày 13/10/2021, toàn tỉnh có 8.461 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,67% so số hộ toàn tỉnh, giảm 0,66% so với cuối năm 2020 (5,33%). Hộ cận nghèo là 12.757 hộ, chiếm tỷ lệ 7,05% so số hộ toàn tỉnh, giảm 0,33% so với cuối năm 2020 (7,38%), cụ thể: Bác Ái 24,25% (giảm 4,5% so với năm 2020), huyện Ninh Phước 2,85% (giảm 0,19% so với năm 2020), huyện Ninh Sơn 7,38% (giảm 0,72% so với năm 2020), Thuận Nam 5,52% (giảm 0,15% so với năm 2020), Thuận Bắc 13,35% (giảm 4,62% so với năm 2020), Ninh Hải 1,31% (giảm 0,25% so với năm 2020) và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 1,59% (giảm 0,03% so với năm 2021).Đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các địa phương đã chủ động tham mưu và triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 đảm bảo đúng quy định và theo kế hoạch đề ra. Để đảm bảo tính khách quan, thực chất và chính xác, đúng quy định, đúng tiêu chí, đảm bảo quyền và lợi ích cho người nghèo, đồng thời phải công khai, minh bạch, rõ ràng và tạo sự đồng thuận, thống nhất của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, yêu cầu các địa phương xác định rõ việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ nay đến khi kết thúc cuộc điều tra, cần tập trung nguồn lực, thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát và kiểm tra công tác điều tra ở cơ sở; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến cả hệ thống chính trị và nhân dân; phân công cán bộ điều tra, phúc tra phù hợp để đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đề ra, lưu ý tuân thủ quy định an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xác lập cơ chế cung cấp, báo cáo và trao đổi thông tin với các địa phương; giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (theo chuẩn nghèo cũ) trước ngày 20/10/2021 và đôn đốc các địa phương khẩn trương rà soát hộ nghèo giai đoạn 2022-2025, thực hiện đúng tiến độ; lưu ý báo cáo sơ bộ cho UBND tỉnh trước 01/11/2021 và báo cáo chính thức trước ngày 10/11/2021; phối hợp với các địa phương tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 cho các huyện, thành phố phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương; các ngành, địa phương khẩn trương phối hợp tổng hợp tham mưu BCĐ báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo chính thức để báo cáo Tỉnh ủy và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(20/12)
(03/12)
(03/12)
(30/11)
(27/11)
(25/11)
(24/11)
(24/11)
(24/11)
(22/11)