Chính trị - Xã hội
 
Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III/2019 
18/09/2019 
 

Ngày 18/9/2019, đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III/2019 chủ trì cuộc họp để nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội; tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III/2019, đến thời điểm này công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản hoàn thành: báo cáo chính trị, dự kiến thành phần, số lượng Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II/2020; hồ sơ trình các cấp khen thưởng và các công việc liên quan phục vụ Đại hội.Toàn cảnh cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nổ lực của cơ quan thường trực, các thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ngành liên quan đã tập trung triển khai quyết liệt để phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra.

Với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, chu đáo và đúng quy định. Thời gian đến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan Thường trực tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự cuộc họp, bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình Đại hội để Ban Chỉ đạo báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh và Thường trực tỉnh ủy; lưu ý việc rà soát các chỉ tiêu, số liệu của báo cáo chính trị phải thật chặt chẽ; định hướng về thành phần Đoàn Chủ tịch, thư ký và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc phải đúng theo quy định; đồng chí cũng đề nghị các cơ quan thông tin, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội để đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các dân tộc anh em trong tỉnh. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III/2019 dự kiến diễn ra trung tuần tháng 10/2019./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(04/06)
(03/06)
(03/06)
(02/06)
(02/06)
(01/06)
(29/05)
(29/05)
(29/05)
(29/05)