Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hội thảo triển khai chương trình cấp tỉnh năm 2019 và hướng dẫn các quy định điều chỉnh trong Sổ tay thực hiện Chương trình POM 
29/08/2019 
 

Ngày 28/8/2019, Ban Xây dựng năng lực và Thưc hiện các Dự án ODA ngành nước tỉnh tổ chức Hội thảo triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019 và hướng dẫn các quy định điểu chỉnh trong sổ tay thực hiện Chương trình POM. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 06 huyện, đại diện Hội liên hiệp phụ nữ của 06 huyện và lãnh đạo Ủy ban nhân dân của 11 xã đến tham dự.

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), có tổng kinh phí thực hiện hơn 225 triệu USD, được thực hiện từ năm 2016 - 2020 ở 21 tỉnh còn nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt cũng như nề nếp vệ sinh môi trường nhất là ở những nơi vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Ninh Thuận được giao cho 3 đơn vị gồm: Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các Dự án ODA ngành nước; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế nhằm cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương.

Tại Hội thảo, đại diện Ban điều phối chương trình đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2018 và mục tiêu, kế hoạch triển khai chương trình năm 2019 và trách nhiệm của các bên liên quan và hướng dẫn các quy định điều chỉnh trong Sổ tay thực hiện chương trình POM. Tính đến hết năm 2018, đã có 5.608 đấu nối từ hệ thống cấp nước được hoàn thành, (đạt 38% kế hoạch); có 3 địa phương đạt vệ sinh toàn xã là Tân Hải (Ninh Hải), Phước Thái (Ninh Phước), Công Hải (Thuận Bắc), (đạt 60% kế hoạch; có 8 công trình vệ sinh và cấp nước y tế. Đến thời điểm hiện tại, đã có 78 nhà vệ sinh tại 74 trường học thuộc 6 huyện được xây mới và sửa chữa với tổng số vốn hơn 21 tỷ đồng, (đạt 100% kế hoạch). Về cơ bản, phần lớn các chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu Chương trình đề ra.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận sôi nổi, trong đó tập trung phân tích từng mục tiêu cụ thể của Chương trình cần thực hiện trong năm 2019, đề xuất các giải pháp thực hiện, các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

NH 
Tin đã đưa
(17/02)
(14/02)
(12/02)
(16/01)
(16/01)
(30/12)
(28/12)
(24/12)
(24/12)
(23/12)