Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hội thảo tập huấn “Quản lý tri thức– Chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí hậu và Mô hình thủy văn, thủy lực, ứng dụng Mô hình ngập lụt 2-D cấp địa phương” 
26/12/2018 
 

Được sự tài trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ, ngày 25/12/2018, Ban Năng lực và thực hiện các Dự án ODA ngành nước tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật (Vụ Khoa học giáo dục, Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo tập huấn về “Quản lý tri thức-Chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí hậu và Mô hình thủy văn, thủy lực, ứng dụng Mô hình ngập lụt 2-D cấp địa phương” do Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và biến đổi khí hậu (IMHEN) là Đơn vị tư vấn thực hiện. Tham dự tập huấn có hơn 30 học viên là các chuyên gia; cán bộ thuộc các  sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 25/12/2018 đến ngày 27/12/2018), các học viên sẽ được trang bị nhiều kiến thức cơ bản về: Tổng quan biến đổi khí hậu; biến đổi khí hậu toàn cầu và ở Việt Nam; Các định hướng chiếm lược, chính sách và chương trình liên quan đến biến đổi khí hậu của Việt Nam; Phương pháp xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Phương pháp tính toán ngập lụt đô thị; Kết quả nghiên cứu tại 3 dự án; Các kinh nghiệm và bài học rút ra từ 3 dự án đã thực hiện.

Thông qua tập huấn, sẽ góp phần nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu cho học viên trong việc sử dụng kết quả nghiên cứu về xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, mô hình thủy văn, thủy lực để quản lý nguồn nước và phát triển đô thị; phục vụ quy hoạch và phát triển kinh tế-xã hội; đúc kết và truyền tải kiến thức về quá trình chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí hậu, tính toán thủy văn, thủy lực và ngập lụt đến các nhà hoạch định chính sách…

Nhật Hoàng