Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập dự toán lương và xác định nhu cầu cải cách tiền lương” 
22/07/2019 
 

Ngày 19/7/2019, tại Hội trường Chính trị tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Công ty cổ phần MISA (Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập dự toán lương và xác định nhu cầu cải cách tiền lương” cho 100 đại biểu đến từ đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo và kế toán của các Sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch và công chức phụ trách công tác tổng hợp Tài chính – Ngân sách của huyện, thành phố.

Nội dung hội thảo tập trung đánh giá thực trạng công tác lập dự toán lương và xác định nhu cầu cải cách tiền lương tại địa phương; giới thiệu giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác lập dự toán lương và xác định nhu cầu cải cách tiền lương. Các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận và đề xuất giải pháp để giúp công tác lập dự toán lương và xác định nhu cầu cải cách tiền lương toàn tỉnh chính xác đúng thời hạn quy định.

Thông qua hội thảo nhằm giúp các đại biểu làm công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, lập dự toán lương và xác định nhu cầu cải cách tiền lương của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, đúng quy định hiện hành, nhất là trong điều kiện chuẩn bị xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang./.

NH