Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử toàn quốc 
13/02/2020 
 

Sáng 12/02, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT), chính quyền điện tử (CQĐT) bộ, ngành, địa phương. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT của tỉnh, chủ trì.Các đại biểu tại đầu cầu tỉnh Ninh Thuận


Theo báo cáo, trong năm 2019, việc triển khai xây dựng CPĐT gắn với cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã đạt được một số kết quả tích cực. Các hệ thống có ý nghĩa lớn trong triển khai Chính phủ điện tử như: Trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch vụ công Quốc gia sau thời gian ngắn triển khai đã có những kết quả đáng khích lệ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Đến nay, đã có 09/22 Bộ, cơ quan và 63/63 tỉnh, thành phố đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trục liên thông văn bản Quốc gia đã kết nối, liên thông với 95/95 bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng; phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền. Có 55/63 địa phương thực hiện mô hình Trung tâm Hành chính công với tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt trung bình trên 95,8%. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia và gửi nhận văn bản điện tử với 20 bộ, cơ quan ngang bộ; 10 cơ quan thuộc Chính phủ; đã hoàn thiện trục liên thông văn bản 4 cấp, đảm bảo gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước trong tỉnh với các cơ quan Trung ương, các địa phương khác có kết nối với trục liên thông quốc gia đáp ứng yêu cầu liên thông văn bản điện tử 4 cấp theo mô hình quy định. 100% các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã gửi, nhận 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật) có ký số qua phần mềm; đến thời điểm hiện tại có 470.339 văn bản đến và 158.022 văn bản đi đã được số hóa, trong đó: cấp tỉnh: 295.157 văn bản, đi đến; cấp huyện: 134.049 văn bản, đi đến; cấp xã: 199.155 văn bản, đi đến. Đã cập nhật trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 1.429 thủ tục hành chính (Cấp tỉnh: 1.078, Cấp huyện: 220, Cấp xã: 131); số dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia: 04 thủ tục hành chính (thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực vượt bậc, có nhiều cách làm mới, sáng tạo của các bộ, ngành về những thành tựu xây dựng CPĐT trong thời gian qua, qua đó đã đóng góp hiệu quả cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Nhấn mạnh về vấn đề đổi mới công nghệ, Thủ tướng cho rằng cần đổi mới trước hết là về con người, về thể chế sau đó mới đến công nghệ. Đề cập nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có lộ trình cụ thể để tiếp tục xây dựng chiến lược về xây dựng CPĐT; cần tập trung hoàn thiện thể chế bởi đây là khâu quan trọng, luôn phải đi trước để hình thành CPĐT; xây dựng CPĐT phải đi liền với đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện cải cách hành chính, cắt giảm biên chế, tiết kiệm chi phí; hoàn thiện các yếu tố nền tảng của CPĐT các bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn tài chính cần thiết cho công tác xây dựng CPĐT; giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm Giám sát quốc gia về CPĐT, đồng thời chú ý công tác đào tạo nguồn lực, cán bộ về công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu rõ vai trò người đứng đầu và sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng CPĐT./.

Thanh Bình