Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018 
04/01/2019 
 

Sáng ngày 03/01/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Trần Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nông dân cả nước đã chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu; đồng thời chủ động xử lý sớm dịch bệnh cây trồng vật nuôi, kiểm soát sản xuất an toàn, từng bước khắc phục những yếu kém nội tại của sản xuất nhỏ trước đòi hỏi của nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn... nên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cả nước đã đạt được kết quả cao, toàn diện, tạo sự chuyển biến rõ nét. Theo đó, các chỉ tiêu tổng hợp đều vượt kế hoạch cả năm và cao hơn năm trước: GDP nông lâm thủy sản tăng 3,76%, đạt mức cao nhất trong 7 năm gần đây; giá trị sản xuất tăng 3,86%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 42,4%; kim ngạch xuất khẩu 40,02 tỷ USD...

Các đại biểu tại điểm cầu Ninh Thuận


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của ngành nông nghiệp, sự quyết tâm đổi mới sáng tạo của công đồng doanh nghiệp, nông dân đã đóng góp vào thành tích chung của cả nước. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, do đó toàn ngành cần tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; phát triển mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm cả trong nước và xuất khẩu; tăng cường năng lực và hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh; chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn, tăng cường quản lý tài nguyên; tăng cường đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ nông nghiệp về nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng chính sách về thu hút đầu tư vào nông nghiệp, chính sách thuế, tài chính, thương mại để tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển./.

Quỳnh Trang