Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 
26/03/2021 
 

Chiều ngày 22/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì Hội nghị.Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh
và các đại biểu tham dự Hội nghị


Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Công tác tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, thực hiện tốt, nổi bật là công tác xây dựng điển hình trong công nhân, người lao động và nông dân như em Lê Minh Phong, học sinh lớp 11 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tiếng Anh... Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đảm bảo các nguyên tắc, quy trình, quy định. Qua đó, các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các phong trào thi đua yêu nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế là cán bộ, công chức làm công tác TĐKT một số Sở, ngành thường xuyên thay đổi nên trong tham mưu, đề xuất khen thưởng chưa kịp thời; khen thưởng tập thể nhỏ và người trực tiếp lao động sản xuất, công nhân, nông dân, ngư dân đã được quan tâm nhưng vẫn còn hạn chế về số lượng ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đánh giá cáo những đóng góp to lớn của phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời khẳng định năm 2021 là năm tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Tăng tốc - Hiệu quả”, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT đề nghị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau: Thứ nhất, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đợt thi đua đặc biệt về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ hai, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần vào cuộc, chung tay thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm sự lan toả, lôi cuốn của các phong trào thi đua yêu nước. Thứ ba, tiếp tục việc thực hiện đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức của cơ quan, đơn vị, địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Gắn các phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, qua đó làm cho mọi người dân đều thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thứ tư, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua thiết thực đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân triển khai thực hiện với khí thế sôi nổi. Thứ năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương những điểu hình tiên tiến và tuyên truyền những cá nhân, điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trao Cờ Thi đua cho các tập thể xuất sắc tiêu biểu


Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã trao Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 14 tập thể đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu đứng đầu trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(12/04)
(09/04)
(08/04)
(08/04)
(08/04)
(07/04)
(26/03)
(25/03)
(24/03)
(22/03)