Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 
10/08/2017 
 

Sáng ngày 09/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; lãnh đạo Huyện, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tại 07 điểm cầu của các huyện, thành phố.Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017


Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực và đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cụ thể trên các mặt: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy các cơ quan hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; và hiện đại hóa nền hành chính. Kết quả cải cách hành chính đã có tác động tích cực thông qua kết quả đánh giá và xếp hạng các chỉ số của Bộ Nội vụ đối với tỉnh Ninh Thuận. Cụ thể kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2016 tăng 06 bậc so với năm 2015 (xếp hạng 19/63), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 35 bậc so với năm 2015 (xếp hạng 17/63), Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX) tăng 04 bậc so với năm 2015 (xếp hạng 32/63). Sự tăng điểm, lên bậc này đồng nghĩa với kết quả của công tác cải cách hành chính đã tác động tích cực vào hoạt động quản lý điều hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền, cơ quan hành chính các cấp.Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận chủ trì Hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao những kết quả đã đạt được về công tác cải cách hành chính trong thời gian qua; đồng thời xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII. Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ quy định tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính  năm 2017, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính và tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách; tăng cường tàm tốt hơn nữa công tác dân vận trong chính quyền để cán bộ, công chức viên chức làm việc hết trách nhiệm, lắng nghe, thấu hiểu và gần gũi với nhân dân, đem lại hiệu quả công việc và mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung các bộ chỉ số PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX và PCI; tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về kết quả cải cách hành chính./.

Nguyễn Anh Minh