Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 
11/09/2018 
 

Ngày 11/9/2018, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham dự hội nghị.Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh


Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ báo cáo kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua; triển khai những nội dung cần tập trun thực hiện theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Quan tâm hoàn thành việc bố trí trụ sở, trang thiết bị của bộ phận Một cửa các cấp. Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; hạn chế trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn, người dân đi lại nhiều lần; nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách cho những người làm việc tại bộ phận Một cửa các cấp. Triển khai xây dựng hoàn thành Cổng dịch vụ công trực tuyến của Trung ương, địa phương, phần mềm hệ thống thông tin điện tử một cửa, một cửa liên thông kết nối từ Trung ương đến địa phương; đảm bảo tăng cường, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp…/.

Duy Minh