Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế 
19/08/2019 
 

Ngày 16/8/2019, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế”. Các đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Tham dự điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lê Văn Bình -Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các đơn vị, phòng, ban thuộc ngành y tế.

Theo Bộ Y tế, hàng năm có khoảng 4,8 -12,7 triệu tấn chất thải nhựa xả vào đại dương; ước tính có hơn 700 ngàn loài sinh vật trên thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực do ô nhiễm chất thải nhựa; khoảng 6,3 tỷ tấn nhựa trở thành rác thải và khoảng 5 tỷ tấn tích lũy ngoài môi trường hoặc được chôn lấp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, các cơ sở y tế cũng làm phát sinh chất thải nhựa. Chất thải nhựa trong y tế phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và người sử dụng dịch vụ y tế và từ các hoạt động chuyên môn y tế như từ bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế. Trong đó, đa số chất thải nhựa là các túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần để bao gói, sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân. Theo báo cáo nhanh từ một số bệnh viện, có khoảng 5% trong số chất thải y tế phát sinh là chất thải nhựa (khoảng 22 tấn/ngày).Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
dự hội nghị trực tuyến


Tại Hội nghị, Bộ Y tế đã phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 08/CT-BYT, ngày 29-7-2019 của Bộ Y tế “Về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế”; đồng thời đề nghị các địa phương, các cơ sở y tế tăng cường tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, phát động thi đua, khen thưởng và biểu dương kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảm thiểu chất thải nhựa; rà soát, đánh giá nguồn phát sinh, số lượng, chủng loại chất thải nhựa, xây dựng kế hoạch kèm theo lộ trình cụ thể thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị đảm bảo hiệu quả, khả thi và đạt chất lượng dịch vụ y tế.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Y tế, đơn vị trực thuộc bộ đã ký cam kết về giảm thiểu chất thải nhựa y tế. Tại tỉnh ta, lãnh đạo Sở Y tế cũng đã ký cam kết với các bệnh viện, đơn vị trực thuộc Sở Y tế./.

Như Ngọc