Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020 
24/07/2020 
 

Ngày 22/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thanh tra các Bộ, ngành và 63 điểm cầu trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh và thanh tra các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, 06 tháng đầu năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, ngành Thanh tra đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt đã đề ra phương án điều hành linh hoạt công tác của Ngành để ứng phó với đại dịch, đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động của toàn ngành Thanh tra đã và đang góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hướng tới kỷ niệm các sự kiện trong đại của dân tộc trong năm 2020 và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Thanh tra Việt Nam.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thanh tra trên cả nước đã triển khai 3.245 cuộc thanh tra hành chính và 73.695 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 31,1 nghìn tỷ đồng, hơn 3,4 nghìn ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 13,7 nghìn tỷ đồng và 507ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 805 tập thể và 12 cá nhân; ban hành 46.795 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 4,2 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 41 vụ, 46 đối tượng.

Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 165.198 lượt công dân với 134.277 vụ việc; có 1.642 đoàn đông người (giảm 9,4% số lượt người, giảm 16,4% số đoàn đông người, tăng 8,1% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2019). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 13 tỷ đồng, 76ha đất; trả lại quyền lợi cho 501 người, kiến nghị xử lý hành chính 169 người, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biển pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, qua thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 26 vụ, 23 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn ngành Thanh tra đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà ngành Thanh tra cần khắc phục, như: Nhiều cuộc thanh tra triển khai còn chậm so với kế hoạch; một số cuộc thanh tra kéo dài, công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra còn hạn chế; công tác tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng đã có chuyển biến nhưng chưa thường xuyên; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn thư hiệu quả chưa cao; công tác phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng có nhiều cố gắng nhưng còn hạn chế...

Về phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị ngành Thanh tra tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Bám sát các yêu cầu, chỉ đạo về việc hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, rà soát việc triển khai kế hoạch thanh tra trong 6 tháng đầu năm và đề xuất điều chỉnh, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong ngành Thanh tra; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; quán triệt ý thức, trách nhiệm cho cán bộ; xây dựng ngành Thanh tra tiếp tục phát triển, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của quản lý Nhà nước và với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân và phải đảm bảo trong ngành thanh tra trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, vừa có tài, vừa có đức, quan tâm thực hiện chế độ với người làm công tác thanh tra, đặc biệt cán bộ làm công tác tiếp công dân./.

Huy Hiệu 
Tin đã đưa
(30/11)
(27/11)
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(20/11)
(18/11)
(16/11)
(13/11)
(11/11)